Rekrutacja CKZIU

Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się elektronicznie wystarczy wejść na stronę: 

https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Dokumenty do pobrania:

https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/szkolaponadgimnazjalna/nabor/?service=page/eduHighInfo:InfoDocs

Wybrać nasza placówkę i odpowiedni kierunek. Tak jak na poniższym obrazku:

Dla technikum:

 

Dla zasadniczej szkoły zawodowej:

  

Wykaz zakładów.  http://ckziukwidzyn.edu.pl/download/rekrutacjaDownload/WYKAZZAKlADoWRZEMIESLNICZYCH.doc

Kryteria Rekrutacji: http://ckziukwidzyn.edu.pl/download/rekrutacjaDownload/Kryteriaiwarunkirekrutacji.doc

Regulamin Rekrutacji:http://ckziukwidzyn.edu.pl/download/rekrutacjaDownload/RegulaminrekrutacjiCKZiU.doc