16 listopada – DZIEŃ TOLERANCJI

Organizowana w naszej szkole gra korytarzowa na pewno przybliżyła nam pojęcie tolerancji oraz patriotyzmu. Ukazała postawy życia codziennego, które każdy powinien stosować, aby czuć się równym i nie być napiętnowanym. Osoby biorące czynny udział w grze wykazały się dużym zainteresowaniem, zadawały wiele pytań. Uczniowie chętnie poszerzali swoją wiedzę. Podczas zabawy nie odczuwało się agresji ze strony przybyłych, co może świadczyć o postępie mentalnym w społeczeństwie. W naszej grze I miejsce zajęła klasa 3tb, II – 1ta, III – 3za.

Gratulujemy!!!