Akcja sprzątanie świata - Polska 2019

20-22 WRZEŚNIA POD HASŁEM  - "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!"
18 września 2019r. uczniowie z naszej szkoły we współpracy  z organizacja Eko inicjatywa uczestniczyli w akcji "Sprzątanie Świata". W bieżącym roku w porządkowanie terenu nad rzeką Liwa zaangażowali uczniowie z klasy II zc z wychowawcą klasy,  zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i rękawice udali się w teren w celu pozbierania rozrzuconych śmieci. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, działanie na rzecz ochrony środowiska.