Akcja „Szkoła pamięta”

Zbliżają się dni, podczas których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku
dla ich życia i dokonań. Dlatego nasza szkoła postanowiła przyłączyć się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. A pamiętamy o zasłużonych dla naszej społeczności szkolnej osobach – założycielach i dyrektorach trzech szkół, które weszły w skład CKZiU w Kwidzynie. Oprócz wystaw na korytarzach szkolnych, na których przybliżamy sylwetki w/w dyrektorów, młodzież szkolna pod opieką nauczyciela odwiedziła, uporządkowała i ozdobiła groby tych, którzy już nie żyją.