Aktywni obywatele

 Aktywni obywatele - lekcja edukacji obywatelskiej

Powszechne są narzekania na niską frekwencję wyborczą Polaków i ich niewielką wiedzę na temat samorządów. Wielu także nie zna kandydatów ubiegających się o miejsca w lokalnych władzach. Aby rozwijać świadomość młodych i zachęcać ich do aktywnego udziału w życiu publicznym w październiku młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie przystąpiła do projektu „Aktywny obywatel”. Uczniowie z różnych źródeł pozyskiwali wiedzę na temat działalności samorządu terytorialnego, przygotowywali prezentacje, poznawali kandydatów do najbliższych wyborów. Odwiedzili także Urząd Miejski, gdzie spotkali się z burmistrzem Andrzejem Krzysztofiakiem, dzięki temu mogli zapoznać się z  zadaniami oraz funkcjonowaniem  tego urzędu. Przygotowany został także informator dotyczący zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. 15 października 2018 r., pod okiem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, młodzi ludzie przystąpili do akcji zachęcającej kwidzyniaków do udziału wyborach samorządowych. Zaprojektowali i wykonali plakaty oraz ulotki nakłaniające do oddania głosu 21 października 2018 r., które wręczyli mieszkańcom Kwidzyna. Wraz z nauczycielem przygotowali a następnie przeprowadzili na ulicach naszego miasta sondaż. Uczniowie zadali kilka pytań :

1.            Czy zamierza Pan/Pani głosować w nadchodzących wyborach samorządowych?

2.            Czy zna Pan/Pani kandydatów na stanowisko burmistrza Kwidzyna?

3.            Czy zdecydował się Pan/Pani na kogo odda swój głos?

4.            Czy wybory samorządowe są dla Pana/Pani ważne?

Odpowiedzi udzieliło prawie stu mieszkańców Kwidzyna. Dla większości z nich wybory samorządowe są ważnym wydarzeniem, choć wielu nie zna nazwisk kandydatów na stanowisko burmistrza naszego miasta. Dorośli obywatele twierdząco odpowiadali na ostatnie pytanie sondażu. Jedynie nieliczni przyznali się, że niechętnie uczestniczą w życiu lokalnego środowiska. Młodzież biorąca udział w projekcie, pomimo że jeszcze niepełnoletnia, mogła już teraz poznawać kompetencje i działalność samorządu lokalnego naszego miasta i powiatu. Dzięki bezpośrednim kontaktom uczniów z przedstawicielami samorządu terytorialnego młodzież  miała okazję jeszcze lepiej poznać sposób funkcjonowania samorządu oraz dotychczasowe jego osiągnięcia. Dzięki temu uczniowie będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszej małej ojczyzny. Podjęte w ramach projektu działania pozwolą także zachęcić młodych ludzi do głosowania w przyszłych wyborach.