Znajdź swojego bohatera niepodległości

Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego ogłasza konkurs „Pomorskie drogi do Niepodległej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej postać związanego z Pomorzem bohatera, który był zaangażowany w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz powrotu Polski na Pomorze – regulamin zawiera ponad setkę proponowanych nazwisk lokalnych postaci.

Udział uczniów w konkursie zgłaszają szkoły do 25 maja 2018 r.


Więcej w załaczniku:http://ckziukwidzyn.edu.pl/download/znajdz_swojego_bohatera.pdf