Kierunki

CKZIU prowadzi nabór do szkół zawodowych i technikum. Posiadamy pracownie zawodowe w których kształcimy swoich uczniów.

Nasza szkoła ma w ofercie kierunki różnego typu:

 

technik elektronik

Klasa pod patronatem firmy Lacroix.

 • organizuje stanowiska pracy przy produkcji, uruchamianiu  i serwisie urządzeń elektronicznych.;
 • przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji, uruchamia i testuje urządzenia elektroniczne;
 • montuje, instaluje i uruchamia urządzenia elektroniczne.;

 • nadzoruje, kontroluje  i ocenia pracę urządzeń elektronicznych;

 • naprawia urządzenia elektroniczne.

technik mechatronik

Kierunek zgodny z umową z IP i KBR

 •  projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. 

technik elektryk

Kierunek zgodny z umową z IP i KBR

 • montuje i uruchamia maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie.; 
 • montuje i naprawia układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 •  wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej tj. kolektory słoneczne, solary, pompy ciepła, kotły opalane biomasą, wentylatory, sprężarki,
 • kontroluje pracę, konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
 • sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
 • posługuje  się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, przestrzega zasad racjonalnej gospodarki energią,
 • stosuje techniki komputerowe do realizacji zadań zawodowych związanych z energetyką odnawialną,bada wpływ obiektów energetycznych na środowisko.

mechanik monter maszyn i urządzeń

 • dokonuje montażu maszyn i urządzeń,
 • obsługuje i konserwuje maszyny i urządzenia,
 • instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia.

 

mechanik pojazdów samochodowych

 • zna zasady użytkowania pojazdów samochodowych, 
 • diagnozuje pojazdy samochodowe, 
 • naprawia pojazdy samochodowe, 
 • zna zasady kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

monter mechatronik

 •  montuje urządzenia  i systemy mechatroniczne,
 • wykonuje rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych, 
 • wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych. 
 • zdobyta wiedza umożliwia specjalizację w zakresie np.: automatyzacji procesów produkcji, mechatroniki pojazdów samochodowych a także montaż, użytkowanie i konserwację urządzeń elektronicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 •  montuje systemy suchej zabudowy,
 • wykonuje  roboty malarskie,
 • wykonuje roboty tapeciarskie,
 • wykonuje roboty posadzkarskie,
 • wykonuje roboty okładzinowe.

stolarz

 •  wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
 • wykonuje prace związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
 • wykonuje naprawy, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

wielozawodowa ( młodociany pracownik)

 wszystkie zawody  m.in. 

ślusarz elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik precyzyjny, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter izolacji budowlanych, zdun, dekarz, monter sieci komunalnych, operator maszyn i urządzeń do obróbkiplastycznej, operator obrabiarek skrawających,  fotograf

Skończyłeś 18 lat lub ukończyłeś gimnazjum?

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie proponuje w roku szkolnym 2015/2016 kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Od roku szkolnego 2012/2013 kształcenie zawodowe dla dorosłych może być prowadzone tylko w formie KKZ (Kwalifikacyjnych kursów zawodowych).

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to:

 

pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie tej kwalifikacji.

 

CKZiU  może prowadzić kursy kwalifikacyjne zawodowe we wszystkich  kwalifikacjach np.:

    Wytwarzanie wyrobów stolarskich - kwalifikacja A13

    Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - kwalifikacja M17

    Montaż systemów suchej zabudowy - kwalifikacja B5.

    Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich - kwalifikacja  B6.

    Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych - kwalifikacja  B7

I wiele innych zgodnie z zainteresowaniem i potrzebami rynku pracy