IV Powiślański Konkurs Wiedzy o AK

6 grudnia 2018 roku w Sztumie odbył się 4. międzypowiatowy konkurs pt.”Armia Krajowa i powojenne losy jej żołnierzy”. Brało w nim udział 30 uczestników szkół średnich z powiatów: sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego. Reprezentant Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie – Mateusz Kownacki z klasy 4Ta wywalczył na nim 6 miejsce.