Lista nauczycieli

Lista nauczycieli na rok 2018/2019:

1. Andrejunas Elena

Przedmiot:

Język Angielski

Wychowawca klasy:  2Tb Tech

2. Arendt Bożena

Przedmiot:

podstawy przedsiębiorczości, chemia

Wychowawca klasy:  4Ta Tech

3. Bergmański Paweł

Przedmiot:

eksploatacja urządzeń elektronicznych

4. Bieńkowska Anna

Przedmiot:

edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, historia

Wychowawca klasy:  2Zc ZSZ

5. Buzanowska Dorota

Przedmiot:

 wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy:  2Ta Tech

6. Faryna Jolanta

biblioteka szkolna, biologia

7. Fedirko Piotr

Przedmiot:

 obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne, obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne

8. Fidurski Andrzej

Przedmiot:

 podstawy eksploatacji urządzeń mechatronicznych, technologie i konstrukcje mechaniczne, technologia montażu maszyn i urządzeń

Wychowawca klasy:  2Zb ZSZ

9. Giersz Grzegorz

Przedmiot:

 obsługa systemów energetyki odnawialnej, technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, technologia wyrobów stolarskich

10. Gołgowska Renata

Przedmiot:

informatyka, podstawy konstrukcji maszyn, technologie i konstrukcje mechaniczne

Wychowawca klasy: 1Za ZSZ

11. Haydarzhi Nataliya

Wychowawca klasy: 1Zc

Przedmiot:

język angielski, język niemiecki

12. Janusiewicz Albin

Przedmiot:

 diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne, przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. B

13. Januszewski Tadeusz

Przedmiot:

 wychowanie fizyczne

14. Kaminecki Julian

Przedmiot:

projektowanie i programowanie w mechatronice, informatyka, maszyny i urządzenia elektryczne

15. Kemski Łukasz

Przedmiot:

 technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, obsługa systemów energetyki odnawialnej, systemy energetyki odnawialnej

16. Kisiel Piotr

Przedmiot:

 roboty w systemach suchej zabudowy - zajęcia praktyczne, roboty malarsko-tapeciarskie - zajęcia praktyczne

17. Klikar Karolina

Przedmiot:

 matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

18. Kuczyński Sławomir

Przedmiot:

 elektrotechnika i elektronika, pracownia elektroniczna, pracownia elektryczna i elektroniczna

19. Kwiatek Leokadia

Przedmiot:

 matematyka,

Wychowawca klasy: 3Tb Tech

20. Leszczyński Arkadiusz

Przedmiot:

urządzenia elektroniczne, systemy i sieci transmisyjne

21. Makowska Julianna

Przedmiot:

 język angielski

22. Manowski Maciej

Przedmiot:

 religia/etyka

23. Matczyńska Aleksandra

Przedmiot:

 matematyka

24. Mieczkowska Kamila

Przedmiot:

 religia/etyka

25. Okuniewska Justyna

biblioteka szkolna

26. Piasecki Tomasz

Przedmiot:

 pneumatyka i hydraulika, technologia napraw pojazdów samochodowych

27. Radzikowska Małgorzata

Przedmiot:

 fizyka

28. Rozalska-Antoszewska Jadwiga

Przedmiot:

 język polski

Wychowawca klasy: 4Tb Tech

29. Schmelter Katarzyna

Przedmiot:

historia i społeczeństwo, geografia

Wychowawca klasy: 3Za

30. Sulej Przemysław

Przedmiot:

 wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy: 3Ta Tech

31. Szczepański Krzysztof

Przedmiot:

 religia/etyka, kierownik szkolenia praktycznego

32. Szpadkiewicz Jolanta

pedagog szkolny

33. Szyszko Sławomir

Przedmiot:

technologie wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - zajęcia praktyczne,  zajęcia praktyczne

34. Wcisło Zbigniew

Przedmiot:

 dokumentacja techniczna w budownictwie, rysunek techniczny, informatyka, technologia wyrobów stolarskich

Wychowawca klasy: 3Zb ZSZ

35. Wegner Andrzej

Przedmiot:

organizacja robót budowlanych, podstawy budownictwa, nadzór robót budowlanych

36. Wichowski Dariusz

Przedmiot:

 technologia montażu systemów suchej zabudowy, technologia robót murarskich i tynkarskich, podstawy budownictwa, technologia robót malarsko-tapeciarskich, technologia montażu systemów suchej zabudowy

37. Wieczorek Eugeniusz

Przedmiot:

pomiary elektryczne i elektroniczne, pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych

Wychowawca klasy: 1Tb

38. Wiśniewska Danuta

Przedmiot:

 język polski

Wychowawca klasy: 1Ta Tech

39. Zieliński Stanisław

Przedmiot:

elektrotechnika i elektronika, pomiary elektryczne i elektroniczne

Wychowawca klasy: 1Zb ZSZ

40. Zienkiewicz Wiesław

Przedmiot:

montaż systemów energetyki odnawialnej - zajęcia praktyczne