Ogłoszenia

ul. Staszica 25
82 – 500 Kwidzyn
tel./fax (0...55)  279-38-24
www.ckziukwidzyn.edu.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

             

Kwidzyn, 2019-01-30

 

   Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Termin realizacji zamówienia: marzec – czerwiec 2019 r. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły w terminie do 04 marca 2019 do godz.12.00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis „Oferta na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B ”. Cena podana w ofercie ma być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie. Oferta musi być złożona na dostarczonym formularzu ofertowym w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

 Druki do pobrania.

 Formularz ofertowy: druk1


 

RODO

kontakt do Inspektora Ochrony Danych  w CKZiU w Kwidzynie -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.