Ogłoszenia

RODO

kontakt do Inspektora Ochrony Danych  w CKZiU w Kwidzynie -

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

ul. Staszica 25                                                                                                                  
82 – 500 Kwidzyn                                                                                                           
tel./fax (0...55)  279-38-24
www.ckziukwidzyn.edu.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                 

Kwidzyn, 2018-01-26

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Kwidzynie zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. B  dla  uczniów  Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Termin realizacji zamówienia: marzec – czerwiec 2018 r. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły w terminie do 26 lutego 2018 do godz.12.00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis „Oferta na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B ”. Cena podana w ofercie ma być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie. Oferta musi być złożona na dostarczonym formularzu ofertowym w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

Druki do pobrania na szkolnej stronie www.

druki do pobrania: druk1