Projekt PO WER

„ Mobilność na rynkach europejskich – kluczem do sukcesu zawodowego młodzieży kwidzyńskiej.”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NR UMOWY POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001401

W realizacji projektu biorą udział: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie

oraz Instytucje Partnerskie z Celle:
Axel-Bruns-Schule, Berufsbildende Schulen II, Albrecht-Thaer-Schule.

Więcej w załaczniku:

http://ckziukwidzyn.edu.pl/download/power/Informacjeoprojekcie.pdf