Pracownie

W Centrum Kształcenia Praktycznego mamy do dyspozycji wiele pracowni:

Pracowania mechaniczna

Pracowania mechaniczna realizuje zajęcia praktyczne dla zawodów:

 • technik mechanik;
 • technik elektronik;
 • mechanik monter maszyn i urzadzeń;
 • monter elektronik;

Pracownia Budownictwa

Pracowania budownictwa realizuje zajęcia praktyczne dla zawodów:

 • technik budownictwa;
 • murarz;
 • technik robót wykończeniowych;

Pracownia Drzewna

Pracowania drzewna realizuje zajęcia praktyczne dla zawodów:

 • technik technologi drewna;
 • stolarz;

Pracownia Informatyczna

Pracowania informatyczna realizuje zajęcia w zakresie nauki przedmiotu:

 • informatyka;
 • technologia informatyczna;

  oraz w zawodzie
 • technik informatyk;

Pracownia Języków Obcych

Pracowania języków obcych realizuje zajęcia w zakresie nauki języka:

 • niemieckiego;
 • angielskiego;
 • oraz kształcenie pozaszkolne - kursy, szkolenia językowe;

Pracownia Plecionkarska

Pracowania plecionkarska realizuje zajęcia praktyczne w zakresie specjalizacji:

 • meblarstwo z technologia wplatania w zawodzie technik technologii drewna;
 • zajęcia z wikliniarstwa i plecionkarstwa;

  oraz organizuje:
 • udział w plenerach wikliniarsko- plecionkarskich w Nowym Tomyślu i w Rudniku nad Sanem;