Wycieczka do Malborka

26 lutego klasa 2zc była na wycieczce klasowej w Malborku. Celem wycieczki było propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, integracja zespołu klasowego, utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na lodowisku oraz oczywiście dobra zabawa. Oczywiście równie ważna jest edukacja historyczna. Po zabawie sportowej na lodowisku było zwiedzanie Starówki Malborskiej oraz obiad w McDonald's