Badanie Losów Absolwentów

W związku z wprowadzeniem jednolitej procedury badania losów
absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński nowy arkusz absolwenta
znajduje się pod adresem https://tinyurl.com/y62m4wmd