Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ckziukwidzyn.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częciowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Wichowski - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.
 • E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie
ul. Staszica 25
82 – 500 Kwidzyn

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia.
 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Budynek wyposażony w tablice informacyjne, w tym w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy.
 • Miejsca parkingowe ogólnodostepne, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Nr 2
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie
ul. Staszica 27
82 – 500 Kwidzyn

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia.
 • Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Budynek wyposażony w tablice informacyjne, w tym w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy.
 • Miejsca parkingowe ogólnodostepne, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny kierować się do sekretariatu.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Nr 3
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kwidzynie
ul. Ogrodowa 4A
82 – 500 Kwidzyn

 • Do budynku prowadzi 1 wejście.
 • Podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym budynku.
 • Budynek wyposażony w tablice informacyjne, w tym w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy.
 • Miejsca parkingowe ogólnodostepne, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem szkoły.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny kierować się do sekretariatu.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
Łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej: Raport