Powstanie CKZIU

Uroczyste otwarcie nowej placówki

2 września 2013 roku uroczyście otworzono nowa placówkę oświatowa CKZIU, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.