Spotkanie doradców

Spotkanie Sieci Doradców Zawodowych z Kwidzyna i powiatu w CKP na ulicy Ogrodowej.

Odbyło się 14.12.2018. Zebranych powitał dyrektor CKZiU Pan Dariusz Wichowski. Prezentację o profilach kształcenia i specyfice zawodów przedstawiła Pani Jolanta Faryna - doradca zawodowy. Pan kierownik CKP Grzegorz Giersz oprowadził uczestników po pracowniach i omówił jakich umiejętności nabywają uczniowie podczas kształcenia praktycznego. Doradcy byli bardzo zadowoleni ze spotkania. Podobało im się wyposażenie pracowni w powiązaniu z ofertą kształcenia w CKZiU.