Statuty szkoły

Statuty obowiązujące od 1.12.2019 r. można pobrać:
CKZIU Statut_CKZiU_w_Kwidzynie.doc

Technikum Nr 3 Statut_Technikum_nr_3.doc

BS I  Statut_Branżowej_Szkoły_I_stopnia_nr_4.doc

Szkoły Policealnej Statut_Szkoły_Policealnej.doc

CKU  Statut_CKU.doc

CKZ Statut_CKZ_.doc