Współpraca z Jabil

W dniu 6 lipca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o pogłębionej współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie a firmą Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.

Podpisy na umowie złożyli: Krzysztof Mioduszewski – Prezes Jabil Circuit Poland i Radosław Ślusarski Członek Zarządu Jabil Circuit Poland oraz Romana Pawelska-Sulot Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

Nadrzędnym celem współpracy pomiędzy firmą a szkołą jest podnoszenie poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji zawodowych uczniów i absolwentów szkoły poprzez praktyczną naukę zawodu, dopasowanie działań edukacyjnych Szkoły do potrzeb współczesnego rynku pracy oraz promowanie atrakcyjności i jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego.