Współpraca między LACROIX Electronics a CKZiU

W dniu 18 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie nastąpiło uroczyste podpisanie umów o współpracę pomiędzy firmą LACROIX Electronics a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Celem zawartych umów o współpracę jest promowanie szkolnictwa zawodowego, edukacji na kierunkach technicznych oraz lepsze przygotowanie absolwentów szkół do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy.

Jednym z głównych działań wspierających szkolnictwo zawodowe jest objęcie patronatu nad klasą w zawodzie technik elektronik, do której od 14 maja br. rozpocznie się nabór w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jeśli nabór się powiedzie to od września 2015 r. ruszy pierwsza w powiecie kwidzyńskim klasa patronacka.