Współpraca między LACROIX Electronics a CKZiU

W dniu 18 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie nastąpiło uroczyste podpisanie umów o współpracę pomiędzy firmą LACROIX Electronics a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Celem zawartych umów o współpracę jest promowanie szkolnictwa zawodowego, edukacji na kierunkach technicznych oraz lepsze przygotowanie absolwentów szkół do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy.

Jednym z głównych działań wspierających szkolnictwo zawodowe jest objęcie patronatu nad klasą w zawodzie technik elektronik, do której od 14 maja br. rozpocznie się nabór w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jeśli nabór się powiedzie to od września 2015 r. ruszy pierwsza w powiecie kwidzyńskim klasa patronacka.

Kwidzyńska firma LACROIX Electronics nawiązała współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie i objęła patronatem klasy techników elektroników. 27 października 2015 odbyło się pierwsze spotkanie, które miało charakter zapoznawczy oraz wprowadzający w procesy produkcyjne w LACROIX Electronics.

Spotkanie rozpoczął Marcin Uścinowicz - Kierownik Działu Personalnego, który przybliżył kwestie związane z zakresem współpracy między młodzieżą, szkołą a pracodawcą oraz planami na najbliższą przyszłość. Podczas wizyty na hali produkcyjnej uczniowie mieli okazję poznać dokładniej cały proces produkcyjny. Na dzień dzisiejszy, jest to jedyna klasa patronacka w powiecie kwidzyńskim oraz w województwie pomorski.

Ale nie jest to jedyna wizyta uczniów w LACROIX Electronics.

- Jeszcze w tym półroczu szkolnym planujemy kolejne wizyty, które będą miały charakter bardziej szkoleniowy. Oprócz wizyt planowane są również szkolenia branżowe dla uczniów i nauczycieli, zajęcia praktyczne prowadzone przez specjalistów naszej firmy, praktyki zawodowe dla uczniów. Będą również konsultacje i doradztwo w zakresie programów i metod nauczania, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych oraz inne kwestie służące poprawie kształcenia uczniów z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy – poinformował Marcin Uścinowicz.