Rekrutacja CKZIU

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Typ szkoły

Zawód

Punktowane przedmioty

Technikum nr 3

dla absolwentów gimnazjum

technik mechatronik

technik elektronik

technik elektryk

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

dla absolwentów szkoły podstawowej

technik mechatronik

technik elektronik

technik elektryk

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branżowa Szkoła I -go Stopnia nr 4

dla absolwentów gimnazjum

mechatronik

mechanik pojazdów samochodowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

stolarz

wielozawodowa

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

dla absolwentów szkoły podstawowej

mechatronik

mechanik pojazdów samochodowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

stolarz

wielozawodowa

Podania do szkół należy składać na stronie:  https://nabor.pcss.pl/kwidzyn/

Informator dla 3 klasy gimnazjum

       Informator dla 8 klasy

http://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja-20192020-zarzadzenie-nr-42019-pomorskiego- kuratora-oswiaty/
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( Dz.U. z 2017 poz. 586);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych  przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 poz.610);