Podręczniki dla klas technikum ponadpodstawowych 2021/2022

TECHNIKUM  PO SZKOLE PODSTAWOWEJ     :   PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmiot

Kl.  I

Kl.  II

Kl.  III

Kl.  IV

KL. V

Język polski

„Ponad słowami 1” cz. 1 i 2

Autor: Małgorzata Chmiel i inni

 Wyd.  Nowa Era

„Ponad słowami 2” cz. 1 i 2

Autor: Małgorzata Chmiel i inni

 Wyd.  Nowa Era

„Ponad słowami 2” cz. 2

Autor: Małgorzata Chmiel i inni

 Wyd.  Nowa Era

 

 

Język angielski

“FOCUS 2”

Autor: Sue Kay, Vaughan Jones i inni Wyd. PEARSON Nowa Edycja 2019

“FOCUS 2 i 3”

Autor: Sue Kay, Vaughan Jones i inni Wyd. PEARSON Nowa Edycja 2019

„Checkpoint B1+”

Autor: D. Spencer with M.Cichmińska

Wydawnictwo Macmillan

 

 

Język niemiecki

„Weltour deutsch 1”

Autor: Sylwia Mróz-Dwornikowska

Wyd. Nowa Era

„Weltour deutsch 1 i 2”

Autor: Sylwia Mróz-Dwornikowska

Wyd. Nowa Era

 

„Weltour deutsch  2”

Autor: Sylwia Mróz-Dwornikowska

Wyd. Nowa Era

 

 

 

Historia

„Historia 1”   

Podręcznik dla LO i Technikum

Zakres podst.

Autorzy: Michał Norbert Faszcza i inni wyd. Wyd. WSiP

„Historia 2”

Podręcznik dla LO i Technikum

Zakres podst.

Autor: Jarosław Czubaty

WSiP

„Historia 3”

Podręcznik dla LO i Technikum

Zakres podst.

 Autorzy: J. Czubaty, P. Szlanta

WSiP

 

 

WOS

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

----------------------------------------

„Krok w przedsiębiorczość”.                        Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Autor: Zbigniew Makieła i inni

Wyd. Nowa Era

„Krok w przedsiębiorczość”.                        Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Autor: Zbigniew Makieła i inni

Wyd. Nowa Era

 

 

Geografia

„Oblicza geografii 1”                                      Podręcznik dla LO i Technikum

Zakres podst.

Autor: Roman Malarz, M.Więckowski

Wyd. Nowa Era

„Oblicza geografii 2

Podręcznik dla  LO i Technikum zakres podstawowy.

Autorzy: T. Rachwał, R. Uliszczak, Wyd. Nowa Era

„Oblicza geografii 3

Podręcznik dla  LO i Technikum zakres podstawowy.

Autorzy: C. Adamiak, A. Dubrownik,  Wyd. Nowa Era

 

----------------------------------------

Biologia

„Biologia na czasie 1”                              Podręcznik dla LO i Technikum Zakres podst.

Autor: A. Helmin, J. Holeczek

 wyd. Nowa Era

Biologia na czasie 1- Karty pracy ucznia LO i technikum, zakres podstawowy

Autorzy:  B. Januszewska-Hasiec i in. wyd. Nowa Era

„Biologia na czasie 2”

Podręcznik dla LO i technikum, zakres podstawowy.

Autorzy: A. Helmin, J. Holeczek

wyd . Nowa Era

Biologia na czasie 2- Karty pracy ucznia LO i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: D. Kaczmarek, J.Pawłowski, wyd. Nowa Era

„Biologia na czasie 2”

Podręcznik dla LO i technikum, zakres podstawowy.

Autorzy: A. Helmin, J. Holeczek

wyd . Nowa Era

Biologia na czasie 2- Karty pracy ucznia LO i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: D. Kaczmarek, J.Pawłowski, wyd. Nowa Era

 

----------------------------------------

Chemia

„To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna  Zakres podstawowy.

Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wyd. Nowa Era

„To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna  Zakres podstawowy.

Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wyd. Nowa Era

„To jest chemia 2. Chemia organiczna”  Zakres podstawowy.

Autor: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Wyd. Nowa Era

 

----------------------------------------

Fizyka

„Odkryć fizykę 1”

Podręcznik ze zbiorem zadań dla  LO i Technikum. Zakres podst.

Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wyd. Nowa Era

„Odkryć fizykę 2”

Podręcznik ze zbiorem zadań dla  LO i Technikum. Zakres podst.

Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wyd. Nowa Era

„Odkryć fizykę 3”

Podręcznik ze zbiorem zadań dla  LO i Technikum. Zakres podst.

Autor: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wyd. Nowa Era

 

----------------------------------------

Matematyka

„MATeMatyka 1”

Podręcznik dla LO i Technikum                     Zakres podstawowy i rozszerzony

Autor: Wojciech Babiański i inni

Wy. Nowa Era

„MATeMatyka 1 i 2”

Podręcznik dla LO i Technikum                     Zakres podstawowy i rozszerzony

Autor: Wojciech Babiański i inni

Wy. Nowa Era

„MATeMatyka 2 i 3”

Podręcznik dla LO i Technikum                     Zakres podstawowy i rozszerzony

Autor: Wojciech Babiański i inni

Wy. Nowa Era

 

 

Informatyka

„Informatyka na czasie 1”

Podręcznik dla LO i Technikum Zakres podst.

Autor: Janusz mazur i inni

Wyd. Nowa Era

„Informatyka na czasie 2”

Podręcznik dla LO i Technikum Zakres podst.

Autor: Janusz mazur i inni

Wyd. Nowa Era

„Informatyka na czasie 3”

Podręcznik dla LO i Technikum Zakres podst.

Autor: Janusz mazur i inni

Wyd. Nowa Era

----------------------------------------

----------------------------------------

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Edukacja dla bezpieczeństwa”

Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej – Zakres podstawowy

Autorzy: Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla

Wyd. WSiP

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

Religia

„Szukam Wolności”

 Autor:  ks. dr Radosław Mazur 

wyd. Święty Wojciech

„Szukam dojrzałej wiary”

 Autor:  ks. dr Radosław Mazur 

wyd. Święty Wojciech

„Moje miejsce w świecie”

Autor:   J. Szpet, D. Jackowiak

 wyd. Święty Wojciech

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM  PO SZKOLE PODSTAWOWEJ     :   PRZEDMIOTY ZAWODOWE 

Przedmiot

Kl.  I

Kl.  II

Kl.  III

Kl.  IV

KL. V

 

TECHNIK MECHATRONIK

 

Podstawy mechatroniki

 

 

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznychcz.1

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

 

”Podstawy elektrotechniki i elektroniki”

Autor: Marian Doległo

 wyd. WKŁ, 2016

 

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.1

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

 

”Podstawy elektrotechniki i elektroniki”

Autor: Marian Doległo

 wyd. WKŁ, 2016

 

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.2

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

 

”Podstawy elektrotechniki i elektroniki”

Autor: Marian Doległo

 wyd. WKŁ, 2016

 

---------------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.1

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

 

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.1

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

 

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.1

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

„Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”,  cz.2

Autor: Piotr Goździaszek i inni   wyd. WSiP, 2018

 

---------------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------------

 

Urządzenia i systemy mechatroniczne

---------------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

---------------------------------------

„Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.2

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

 

„Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”,  cz.1

Autor: Piotr Goździaszek i inni   wyd. WSiP, 2018

---------------------------------------

Język angielski w branży mechatronicznej

---------------------------------------

 

 

---------------------------------

Zestaw podręczników do nauki języka angielskiego zawodowego

Wyd. WSIP oraz Express Publishing. Zakup we wrześniu po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu

---------------------------------------

 

 

---------------------------------

Montaż i pomiary elementów o podzespołów mechatronicznych

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.1

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.1

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Rysunek techniczny i systemy CAD

---------------------------------

 

Materiały własne nauczyciela

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Technologia i konstrukcje mechaniczne

---------------------------------------

---------------------------------

Materiały własne nauczyciela

---------------------------------------

---------------------------------

Montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznyc

---------------------------------------

„Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.2

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

„Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i  systemów mechatronicznych.” cz.2

Autor: Robert Dziurski i inni

wyd. WSiP, 2017

---------------------------------------

---------------------------------

Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Materiały własne nauczyciela

---------------------------------------

Diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Materiały własne nauczyciela

---------------------------------------

 

TECHNIK ELEKTRONIK

Elektrotechnika i elektronika

"Elektrotechnika. Podręcznik."

Autor: Stanisław Bolkowski,

Wyd. WSiP

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

Układy analogowe

---------------------------------------

"Podstawy elektroniki cz.1 i cz.2" Autor: Barbara Pióro, Marek Pióro, wyd. WSiP

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Układy cyfrowe

"Układy cyfrowe"

 Autor: Wojciech Głocki

Wyd. WSiP

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

Urządzenia i instalacje elektroniczne

„Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

 Cz.1 i 2 ”

Autor: Piotr Golonko  

Wyd.: WSiP

„Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Cz.1 i 2 ”

Autor: Piotr Golonko  

wyd.: WSiP

„Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Cz.1 i 2 ”

Autor: Piotr Golonko  

Wyd.: WSiP

---------------------------------

---------------------------------------

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

---------------------------------------

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1i 2

Autor: Piotr Golonko  

wyd.: WSiP

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1i 2

Autor: Piotr Golonko  

wyd.: WSiP

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1i 2

Autor: Piotr Golonko  

wyd.: WSiP

---------------------------------------

Systemy mikroprocesorow

---------------------------------------

---------------------------------

Materiały własne nauczyciela

Materiały własne nauczyciela

---------------------------------------

Język angielski w branży elektronicznej

---------------------------------------

 

 

---------------------------------

Zestaw podręczników do nauki języka angielskiego zawodowego

Wyd. WSIP oraz Express Publishing. Zakup we wrześniu po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu

---------------------------------------

 

 

---------------------------------

Pomiary elektryczne i elektroniczne

"Pracownia elektryczna"

Autor: Marek Pilawski

Wyd. WSiP

"Pracownia elektroniczna, elementy układów elektronicznych"                       Autor: Augustyn Chwaleba  i inni

Wyd. WSiP

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Rysunek techniczny wspomagany komputerowo

Materiały własne nauczyciela

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------

Montaż układów elektronicznych

---------------------------------------

„Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Kwalifikacja Cz.1 i 2 ”

Autor: Piotr Golonko  

Wyd.: WSiP

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Montaż instalacji i urządzeń elektronicznych

---------------------------------------

---------------------------------

„Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Kwalifikacja Cz.1 i 2 ”

Autor: Piotr Golonko  

Wyd.: WSiP

---------------------------------------

---------------------------------

Pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych

 

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

"Pracownia elektroniczna, elementy układów elektronicznych"                       Autor: Augustyn Chwaleba  i inni

Wyd. WSiP

 

 

---------------------------------

Pracownia systemów mikroprocesoro.

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

"Pracownia elektroniczna, elementy układów elektronicznych"                       Autor: Augustyn Chwaleba  i inni

Wyd. WSiP

 

---------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK ELEKTRYK

 

Elektrotechnika i elektronika

"Elektrotechnika. Podręcznik."

Autor: Stanisław Bolkowski,

Wyd. WSiP

„Podstawy elektroniki w praktyce cz.1 i cz. 2”

Autor :A. Tąpolska ,wyd. WSiP

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Instalacje elektryczne

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.  Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i elektryk”

Cz. 1

Autor: Artur Bielawski

 Wyd.: WSiP

 

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.   Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i elektryk”

Cz. 1 i 2

Autor: Artur Bielawski

 Wyd.: WSiP

 

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.   Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i elektryk”

Cz.  2

Autor: Artur Bielawski

 Wyd.: WSiP

 

---------------------------------------

---------------------------------

Maszyny elektryczne

---------------------------------------

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.   Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i elektryk”

Cz. 1 i 2

Autor: Artur Bielawski

 Wyd.: WSiP

 

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.   Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i elektryk”

Cz. 1 i 2

Autor: Artur Bielawski

 Wyd.: WSiP

 

---------------------------------------

---------------------------------

Urządzenia elektryczne

---------------------------------------

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.   Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i elektryk”

Cz. 1 i 2

Autor: Artur Bielawski

 Wyd.: WSiP

 

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.   Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk i elektryk”

Cz. 1 i 2

Autor: Artur Bielawski

 Wyd.: WSiP

 

---------------------------------------

---------------------------------

Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Autor: Michał TokarzŁukasz Lip

Wyd.: WSiP

 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Autor: Michał TokarzŁukasz Lip

Wyd.: WSiP

 

---------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------

Język angielski w branży elektronicznej

---------------------------------------

 

 

---------------------------------

Zestaw podręczników do nauki języka angielskiego zawodowego

Wyd. WSIP oraz Express Publishing. Zakup we wrześniu po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu

---------------------------------------

 

 

---------------------------------

Użytkowanie instalacji elektrycznych

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

 

---------------------------------------

Pomiary w elektrotechnice i elektronice

„Pracownia elektroniczna, elementy układów elektronicznych”

Autorzy: A. Chwaleba, B.Moeschke, wyd.WSiP

 

 

 

---------------------------------

 

 

 

---------------------------------

 

 

 

---------------------------------

 

 

 

---------------------------------

Rysunek techniczny

---------------------------------

Materiały własne nauczyciela

---------------------------------------

---------------------------------

---------------------------------------

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” cz.1

Autor: Bielawski A., Kuźma W.

Wyd. WSiP

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” cz.1

Autor: Bielawski A., Kuźma W.

Wyd. WSiP

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” cz.2

Autor: Bielawski A., Kuźma W.

Wyd. WSiP

---------------------------------

---------------------------------------

Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

---------------------------------

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” cz.1

Autor: Bielawski A., Kuźma W.

Wyd. WSiP

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” cz.2

Autor: Bielawski A., Kuźma W.

Wyd. WSiP

„Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” cz.2

Autor: Bielawski A., Kuźma W.

Wyd. WSiP

 

 

 

---------------------------------

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

---------------------------------

 

 

---------------------------------

 

---------------------------------

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Autor: Michał Tokarz, Łukasz Lip

Wyd. WSiP

 

 

---------------------------------

TECHNIK UiSEO

Przedmioty zawodowe

"Odnawialne źródła energii"

Autor: R. Tytko,

wyd. OWO

 

„Odnawialne źródła energii – zbiór zadań dla techników i instalatorów”

Autor: I. Góralczyk R. Tytko, 

 

 

„Proekologiczne odnawialne źródła energii”

Autor: Lewandowski Witold M.,

 Wyd. WNT, 2012

 

"Odnawialne źródła energii"

Autor: R. Tytko,

wyd. OWO

 

„Odnawialne źródła energii – zbiór zadań dla techników i instalatorów”

Autor: I. Góralczyk R. Tytko, 

 

„Proekologiczne odnawialne źródła energii”

Autor: Lewandowski Witold M.,

 Wyd. WNT, 2012

 

"Odnawialne źródła energii"

Autor: R. Tytko,

wyd. OWO

 

„Odnawialne źródła energii – zbiór zadań dla techników i instalatorów”

Autor: I. Góralczyk R. Tytko, 

 

„Proekologiczne odnawialne źródła energii”

Autor: Lewandowski Witold M.,

 Wyd. WNT, 2012

 

"Odnawialne źródła energii"

Autor: R. Tytko,

wyd. OWO

 

„Odnawialne źródła energii – zbiór zadań dla techników i instalatorów”

Autor: I. Góralczyk R. Tytko, 

 

„Proekologiczne odnawialne źródła energii”

Autor: Lewandowski Witold M.,

 Wyd. WNT, 2012

 

 

 

 

 

---------------------------------

 

Język angielski zawodowy w budownictwie

 

---------------------------------

 

 

---------------------------------

Zestaw podręczników do nauki języka angielskiego zawodowego

Wyd. WSIP oraz Express Publishing. Zakup we wrześniu po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu

Zestaw podręczników do nauki języka angielskiego zawodowego

Wyd. WSIP oraz Express Publishing. Zakup we wrześniu po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu

 

 

---------------------------------

 

 

 

Dokumentacja techniczna w budownictwie

Materiały własne nauczyciela

Materiały własne nauczyciela

 

---------------------------------

 

 

---------------------------------

 

Kosztorysowanie w budownictwie

 

---------------------------------

 

„Sporządzanie kosztorysów”

Autor: Tadeusz Maj

Wyd. WSiP

„Sporządzanie kosztorysów”

Autor: Tadeusz Maj

Wyd. WSiP

 

---------------------------------

 

 

---------------------------------