Projekty Unijne

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: "Rozwojowe szkoły"

Nazwa programu:Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Beneficjent (  Projektodawca ):Pracownia Kształcenia Zawodowego – Marian Będziński 87-800 Włocławek ul. Piekarska 16A

Partner Projektu:
1. Powiat Kwidzyński/Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Kwidzynie dawny Zespół Szkół Technicznych im. M. Kopernika
82-500 Kwidzyn ul. Staszica 27

2. Powiat Malborski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
82-200 Malbork Pl. Narutowicza 14

Miejsce realizacji projektu:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie dawny Zespół Szkół  Technicznych im. M. Kopernika
w  Kwidzynie ul. Staszica 27
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Malborku Pl. Narutowicza 14

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Cel projektu: Podniesienie jakości procesu kształcenia w CKZIU w Kwidzynie dawny ZST w Kwidzynie i ZSP nr 4 w Malborku poprzez organizację zajęć dodatkowych i programu doradztwa dla 150 uczniów (2K), wyposażenie pracowni w stanowiska serwisowe i organizację płatnych staży zawodowych dla 25 uczniów w okresie realizacji projektu 01.08.2013 r.-30.09.2014 r.

Projekt do wgladu.