Regulamin biblioteki

                       REGULAMIN BIBLIOTECZNY

 

Prawa i warunki wypożyczania

 

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem bibliotecznym.
 3. Czytelników w obrębie biblioteki obowiązuje cisza.
 4. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 5. Obowiązkiem czytelnika jest szanowanie wypożyczonych książek.
 6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok. Można wypożyczyć książki na wakacje pod warunkiem rozliczenia się z materiałów wypożyczonych w ciągu roku szkolnego.
 7. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko. Przy wypożyczaniu książek zobowiązany jest okazać legitymację szkolną.
 8. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca (podręczniki szkolne na cały rok).
 9. Za przekroczenie w/w terminu czytelnik płaci drobną karę pieniężną – 10 gr za tydzień.
 10. Termin zwrotu można przedłużyć za zgodą bibliotekarza.
 11. Wypożyczonych książek nie należy dawać innym czytelnikom.
 12. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 13. Zbiory specjalne (płyty DVD, programy multimedialne itp.) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 14. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni.
 15. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone w terminie podanym przez bibliotekarza (patrz: pkt 6).
 16. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić książkę wskazaną przez bibliotekarza lub zapłacić według aktualnych cen.
 17. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.
 18. Uczniowie i nauczyciele opuszczający szkołę zobowiązani są oddać wszystkie materiały wypożyczone z biblioteki.
 19. Za nie przestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru.
 20. Korzystanie z komputerów w bibliotece jest bezpłatne i odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania ze stanowisk komputerowych.
 21. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.

 

Kwidzyn 1 czerwca 2018 r.