Klauzula informacyjna COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY WSPARCIA PROCESU ORGANIZACJI I REALIZACJI SZCZEPIEŃ PRZECIWKO
CHOROBIE WYWOŁANEJ ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 (COVID-19)

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu dot. zgłoszenia do szczepienia przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem SARS-COV-2 (COVOD-19) jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Kwidzynie z siedzibą: ul. Staszica 25, 82‑500 Kwidzyn, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Dyrektora.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wsparcia procesu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19), w tym przekazaniu tych danych podmiotowi wykonującemu szczenienia, a także w celu wykonania zestawień statystycznych.

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona poprzez przesłanie formularza.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu ich otrzymania. Po upływie tego okresu, dane osobowe zostaną usunięte (zniszczone).
  4. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
  6. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do objęcia Pani/Pana programem szczepień. Brak podania danych uniemożliwi Administratorowi przekazanie Pani/Pana zgłoszenia i tym samym poddanie się przez Panią/Pana szczepieniu przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19).
  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.