Oświadczenie COVID-19

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL, informacji o wykonywaniu zawodu, informacji o miejscu pracy, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie oraz udostępnienie tych danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

Imię ..........................................

 

Nazwisko ..................................

 

PESEL .......................................

 

 

 

 

Podpis pracownika