O Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką publiczną, w której nauka jest nieodpłatna. Celem działalności Centrum jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych. Centrum kształci absolwentów szkół: podstawowych, gimnazjum, zasadniczych, technikum, liceum ogólnokształcącego i liceum technicznego, w trybie stacjonarnym i trybie wieczorowym.

Kadra:

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych o wysokich kwalifikacjach zawodowych przygotowani do pracy z ludźmi dorosłymi, zatrudnieni w CKU. Egzaminy, w zależności od kursu/szkolenia, przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Spawalinictwa w Gliwicach, Egzaminatora ECDL, Państwową Komisję Egzaminacyjną.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminów z zakresu umiejętności komputerowych

 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL dotyczy obszarów wiedzy i umiejętności w zakresie ICT.

ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Wspomagania Projektowania.

 

Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunku dwuwymiarowego (2D).