Szkolenia

Do wyboru mamy wiele szkoleń:

Szkolenia Komputerowe

KOMPUTEROWE

Liczba

godzin

Podstawy obsługi i użytkowanie komputera

30

Podstawy sieci komputerowych (usługi w sieciach informatycznych, bezpieczeństwo sieci komputerowych)

40

Podstawy Technologii Informacyjnej (przygotowanie do egzaminu ECDL moduł I, II, VII)

40

Edytor tekstowy  (użycie komputera do tworzenia edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów)

20

Edytor tekstowy - poziom zaawansowany (przygotowanie do egzaminu ECDL moduł III)

20

Arkusz kalkulacyjny w praktyce szkolnej /program szkolenia dla nauczycieli/

20

Arkusz kalkulacyjny /wykorzystanie oprogramowania do obliczeń/

30

Arkusz kalkulacyjny - poziom zaawansowany (przygotowanie do egzaminu ECDL - moduł IV)

20

Baza danych /tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania zasobów danych/

30

Bazy danych (przygotowanie do egzaminu ECDL  moduł V)

20

Multimedia i grafika komputerowa (przygotowanie do egzaminu ECDL - moduł VI)

20

Projektowanie stron internetowych – poziom podstawowy

20

Projektowanie wspomagane komputerowo (AutoCAD 2008- poziom podstawowy)

60

Projektowanie wspomagane komputerowo (AutoCAD 2008 - poziom zaawansowany , przygotowanie do egzaminu ECDL—CAD)

20

Narzędzia informatyczne w biznesie

20

Komputer w hurtowni

84

Szkolenia Językowe

 

JĘZYKOWE

liczba

godzin

Język angielski - poziom: podstawowy, średniozaawansowany,       zaawansowany

po 60

Język niemiecki - poziom: podstawowy, średniozaawansowany,       zaawansowany

po 60

Język rosyjski - poziom: podstawowy, średniozaawansowany,       zaawansowany

po 60

Język francuski - poziom: podstawowy, średniozaawansowany,       zaawansowany

po 60

Everyday English - angielski dla osób wyjeżdżających za granicę - poziomy starter, pre-intermediate

60

Business English - kurs dla średniozaawansowanych (wymagana znajomość podstaw gramatyki) - poziomy pre-intermediate, intermediate

60

Medical English - kurss dla średniozaawansowanych (wymagana jest znajomość podstaw gramatyki) - poziomy pre-intermediate, intermediate

60

Niemiecki dla wyjeżdżających za granicę.

60

Francuski dla wyjeżdżających za granicę.

60

Szkolenia Ekonomiczno-Prawne

EKONOMICZNO-PRAWNE

liczba

godzin

Mała przedsiębiorczość

40

Etyka zawodowa

10

Prawo pracy dla  pracownika

30

Pierwszy biznes

40

Kadry, płace. Płatnik

80

Szkolenia Przygotowawcze do matury

 

 

PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY

w zakresie podstawowym i rozszerzonym

 

liczba

godzin

Język polski

50

Język angielski

50

Język niemiecki

50

Język rosyjski

50

Język francuski

50

Matematyka

50

Fizyka

50

Geografia

50

Biologia

50

Historia

50

WOS

50

Szkolenia Zawodowe

 

ZAWODOWE

liczba

godzin

UPRAWA WIKLINY I PLECIONKARSTWO

 

Uprawa i eksploatacja wierzb krzewiastych-wikliny

120

Podstawy koszykarstwa – plecionkarstwa

120

Wykonywanie dekoracji i wystrojów z wikliny

120

Wykonywanie mebli wyplatanych

200

STOLARSTWO

 

Szkolenia w zakresie stolarstwa meblowego

200

Ciesielstwo

180

BUDOWNICTWO

 

Murarstwo i tynkowanie

120

Betonowanie i zbrojenie

120

Roboty wykończeniowe w budownictwie—posadzkarstwo

80

Roboty wykończeniowe w budownictwie—malarstwo i tapetowanie

80

Montaż urządzeń i instalacji sanitarnych

120

SPAWALNICTWO

 

Spawanie stali elektrodami otulonymi /E111/

190

Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych /MAG 135/

190

Spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych /TIG 141/

190

Spawanie gazowe

190