Rekrutacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2008 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2008 roku.

 

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, ponadgimnazjalnej dla dorosłych oraz policealnej dla młodzieży i dorosłych.

 

Warunki przyjęcia do szkoły

Kandydaci do Szkoły dla dorosłych przyjmowani są po przeprowadzeniu konkursu świadectw.

Wymagane dokumenty

  • podanie,
  • świadectwo ukończenia szkoły, 
  • 2 zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego.

 

Gdzie składać dokumanty

pn-pt w godzinach: 8:00 – 15:00, w sekretariacie CKU w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6 lub w CKZIU