Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem

 

9 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku miało miejsce podpisanie umów z wnioskodawcami dla Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Powiat kwidzyński reprezentowali: Starosta Jerzy Godzik, Wicestarosta Andrzej Fortuna oraz skarbnik powiatu Ewa Bejgrowicz. Powiat od stycznia 2017 r. realizować będzie projekt „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 Oficjalna strona projektu