Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów
Numer wniosku: RPPM.03.03.01-22-0004/16

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Kwidzyński
Tytuł projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”
Beneficjent: Powiat Kwidzyński

9 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w ramach V Forum Pomorskiej Edukacji w Europejskim Centrum Solidarności
w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańku miało miejsce podpisanie umów z wnioskodawcami
dla Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Powiat od listopada br. realizować będzie powyższy projekt
Całość informacji w liście do pracodawców.

List starostwa do pracodawców 9.11.2016

Oficjalna strona projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 9.03.2017

Ogłoszenie o rekrutacji 23.03.2017

Regulamin organizacji praktyk zawodowych 20.04.2017

Ogłoszenie o naborze  uzupełniającym 19.06.2017