Przygotowanie uczestników projektu do mobilności

 Gotowi do startu... Erasmus!
 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

 realizowany przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

       Zgodnie z założeniami projektu, następnym etapem naszych działań jest przygotowanie uczestników projektu do mobilności. Od czerwca br  pierwsza grupa, która wyjeżdża 2 października 2021 r. na praktyki/staże do Sewilli w Hiszpanii rozpoczęła cykl przygotowawczy składający się z zajęć, które realizują:

 - zajęcia organizacyjne – Renata Zienkiewicz;

 - zajęcia z przygotowania językowego /język angielski/ – Nataliya Haydarzhi ;

 - zajęć z przygotowania kulturowego – Danuta Wiśniewska;

 - zajęcia z przygotowania pedagogiczno-psychologicznego – Jolanta Szpadkiewicz;

 - warsztaty z doradztwa zawodowego – Jolanta Faryna.

       W załączeniu zamieszczamy fotografie z tych zajęć.

 

 Koordynator projektu

 Renata Zienkiewicz