Spotkanie organizacyjne w nowym roku szkolnym

 Gotowi do startu... Erasmus!
 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

 realizowany przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

  Witajcie !

 Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy spotkaniem organizacyjnym, na które przybyli  uczestnicy projektu:  uczniowie, rodzice uczniów, opiekunowie pierwszej grupy oraz nauczyciele zajmujący się projektem.  Już 02 października br. na praktyki do Hiszpanii wyruszy:
- 8 uczniów technikum mechatronicznego,
- 4 uczniów technikum elektronicznego,
- 4 uczniów technikum elektrycznego
oraz  2 nauczycieli/opiekunów.

 Dziś podpisywaliśmy umowy,  omawialiśmy szczegóły związane  z  podróżą  do  Hiszpanii 
i 21-dniowym pobytem w Sewilli.
Tak, jak w tytule projektu jesteśmy…. „Gotowi do startu!!!”

 Koordynator projektu

 Renata Zienkiewicz