SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU Gotowi do startu...ERASMUS!

Zapraszamy uczestników projektu - uczniów wraz z rodzicem/opiekunem /lista uczestników projektu ogłoszona w plikach szkoły, w dzienniku Librus/ oraz nauczycieli/opiekunów grup, na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się:
- 1 grupa /termin wyjazdu 03-23.10.2021/ - 24.05.2021 r. , godz. 16.00;
- 2 grupa /termin wyjazdu 30.01-19.02.2022/ - 25.05.2021 r., godz.16.00.
Spotkanie odbędzie się w auli budynku szkolnego przy ul.Staszica 27.

koordynator: Renata Zienkiewicz