Wyniki konkursu wniosków

 

KA1 - Mobilność edukacyjna

KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

 

Wyniki konkursu wniosków – Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

 

Witajcie ,

2 lipca 2020 roku otrzymaliśmy wiadomość z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , która poinformowała Nas o zakończonej ocenie wniosków złożonych w ramach   Akcji  1.  Mobilność  edukacyjna  w  sektorze  Kształcenie i   szkolenia  zawodowe  w  roku 2020.Wniosek    Centrum   Kształcenia   Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie pt. „Gotowi do startu… Erasmus!”został zatwierdzony do realizacji !!!, uzyskał łącznie 97 punktów na 100 punktów możliwych.

      Nasz projekt KA1 - Mobilność edukacyjna, KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowegoobejmuje uczniów technikum w zawodach: technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk.

W związku z Covid 19 terminy praktyk zawodowych uczniów zostały przeniesione na IV kwartał 2021 i I kwartał 2022 roku.

Rekrutacja uczniów do projektu będzie przeprowadzona w lutym i w marcu 2021 roku.  

 

Pozdrawiam

 Koordynator projektu

 Renata Zienkiewicz